Анек­до­ти

Krayina - - УКРА ЇНА -

Бе­зві­зо­вий ре­жим за­про­ва­ди­ли, щоб укра­їн­ці мо­гли їзди­ти в Єв­ро­пу і звід­ти за­хо­ди­ти у ”ВКон­та­кте” й ”Одно­кла­сни­ки”.

Ро­сій­ські ЗМІ по­ві­до­ми­ли, що бло­ку­ва­н­ня ”ВКон­та­кте” іні­ці­ю­вав укра­їн­ський по­лі­тик Зо­рян, а ”Одно­кла­сни­ків” – Шкі­ряк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.