”По­ки в Укра­ї­ні зни­кає пам’ять про Ле­ні­на,

Krayina - - ПОДІЇ -

у Ро­сії во­скре­сає пам’ять про Ста­лі­на. Пі­сля ви­кри­т­тя йо­го куль­ту Ле­нін став сим­во­лом ”хорошого ко­му­ні­ста”. Ни­ні­шні ро­сій­ські пра­ви­те­лі не мо­жуть по­го­ди­ти­ся з та­ким обра­зом Іл­лі­ча, яким той, до ре­чі, не був. Їм по­трі­бен Ста­лін. Він сим­во­лі­зує все­вла­д­дя дер­жа­ви і страх сві­ту пе­ред РФ. Пу­тін так са­мо хо­че, щоб йо­го бо­я­лись. І свої, і чу­жі”, – Ві­та­лій ПОРТНІКОВ, пу­блі­цист

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.