Бу­де ще гір­ше

Krayina - - УКРА ЇНА -

– Прий­діть і по­пе­ре­дньо ска­жіть, яко­го пе­ді­а­тра хо­че­те на на­сту­пний рік. Ма­є­мо під­ра­ху­ва­ти, яке на­ван­та­же­н­ня бу­де в кожного лі­ка­ря, – дзво­нять із по­лі­клі­ні­ки. Пе­ді­а­тра хо­чу по­мі­ня­ти дав­но. Два ро­ки то­му на око ді­а­гно­сту­ва­ла у донь­ки кар­ли­ко­вість і ре­ко­мен­ду­ва­ла за­мо­ви­ти лі­ків на 3 ти­ся­чі гри­вень. Ду­же обра­зи­ла­ся, ко­ли ми від­мо­ви­ли­ся. Пі­зні­ше про­по­ну­ва­ла до­бав­ки від гли­стів. До­ро­гі, але зро­блю зниж­ку, ка­за­ла. Во­стан­нє ви­пи­са­ла два ан­ти­біо­ти­ки з одна­ко­вим скла­дом. Не бра­ла слу­хав­ку, ко­ли дзво­ни­ли.

Окса­на СНІГУР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.