”Ша­нов­не брат­ство!

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

Дня 24 ла­тин­сько­го ли­пня (в не­ді­лю) в Шля­хтин­цях від­бу­де­ться моє він­ча­н­ня з пан­ною Со­фі­єю Шум­пе­тер, на ко­тре вас ухиль­но за­про­шую, щоб і ви ла­ска­во при­чи­ни­ли­ся до упри­єм­не­н­ня сеї хви­лі мо­го жи­т­тя сво­їм по­би­том. На по­ча­тку ва­ка­ції ще за­ли­шу вас осо­би­сто від­ві­да­ти і по­вто­ри­ти мою прось­бу”, – та­ке за­про­ше­н­ня на своє ве­сі­л­ля ро­зі­слав Оле­ксандр БАРВІНСЬКИЙ ро­ди­чам на по­ча­тку лі­та 1870 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.