Без­ко­штов­ні лі­ки

Krayina - - ПОДІЇ -

– В апте­ках зов­сім со­ром втра­ти­ли. Пен­сіо­не­рів ду­рять по-чор­но­му. Ви­род­ки, – ла­є­ться Ан­дрій. Йо­го ба­бі лі­кар ви­пи­сав ре­цепт на без­ко­штов­ні пре­па­ра­ти від сер­ця. Лі­ки ма­ла отри­ма­ти в дер­жав­ній апте­ці за про­гра­мою Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів. Однак апте­кар взя­ла з ба­би 54 грив­ні – по­ло­ви­ну вар­то­сті та­бле­ток. – Ска­за­ла, що дер­жа­ва ком­пен­сує ли­ше 50 від­со­тків вар­то­сті, а ре­шту ма­ють спла­чу­ва­ти по­ку­пці. Мол, усі нор­маль­ні лю­ди про це зна­ють, – про­дов­жує

Сер­гій ДЗЕХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.