1 109 049

БІОМЕТРИЧНИХ ЗАКОРДОННИХ ПАСПОРТІВ ЗАМОВИЛИ УКРА­ЇН­ЦІ З 11 ЧЕРВ­НЯ ЦЬОГОРІЧ – ДНЯ, КО­ЛИ ПО­ЧАВ ДІ­Я­ТИ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ.

Krayina - - ПОДІЇ -

Кіль­ка ро­ків то­му по­бив­ся з діль­ни­чним се­ла, де жи­ве ба­ба. Уве­че­рі по­вер­тав­ся з дів­чи­ною від го­стей, а п’яний ін­спе­ктор по­чав до неї чі­пля­ти­ся. Вда­рив йо­го в облич­чя, він дав зда­чі. Пе­ре­хо­жі роз­бо­ро­ни­ли нас. На­сту­пно­го ран­ку мі­лі­ціо­нер при­їхав на ма­ши­ні й у фор­мі. Ду­мав, аре­штує ме­не. А він кіль­ка ра­зів ви­ба­чив­ся, по­да­ру­вав пля­шку ко­нья­ку й торт. Ві­та­лій ХАРЧЕНКО Зна­йо­мий пра­цює да­ле­ко­бій­ни­ком. Ми­ну­ло­го ти­жня до­ро­гою до Хар­ко­ва зняв на те­ле­фон, як во­дій джи­пу на хо­ду за­йма­є­ться се­ксом із по­ві­єю. Той по­мі­тив, по­чав си­гна­ли­ти, щоб спи­нив­ся. По­про­сив ви­да­ли­ти ві­део за ти­ся­чу гри­вень. Не хо­чу, аби во­но десь сплив­ло, по­яснив. Зна­йо­мий ви­да­лив. Ми­ко­ла РИБАЛКО Чо­ло­вік по­дру­ги 15 ро­ків зво­див бу­ди­нок під Чор­но­мор­ськом Оде­ської обла­сті. Вклав кіль­ка со­тень ти­сяч гри­вень. Пла­ну­вав жи­ти там із сім’єю, за­бра­ти ба­тьків. 2013-го ма­ли в’їжджа­ти. Але за ти­ждень до но­во­сі­л­ля став­ся зсув ґрун­ту і дім роз­ва­лив­ся. Ро­ди­на до­сі не ві­ді­йшла від то­го, чо­ло­вік за­пив. Три­чі лі­ку­вав­ся від ал­ко­го­лі­зму. Оль­га КОРОБКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.