Лев­ко ДУРКО

Krayina - - СПОГАДИ -

68 ро­ків, спів­ак, ком­по­зи­тор Справ­жнє ім’я – Ле­он­тій Бе­бе­шко. На­ро­див­ся 17 черв­ня 1949-го в мі­сті Стрий на Львів­щи­ні. Ба­тько – му­зи­кант, ма­ти ши­ла жі­но­чу бі­ли­зну на фа­бри­ці. За­кін­чив Дро­го­би­цьке му­зи­чне учи­ли­ще, Стрий­ський сіль­сько­го­спо­дар­ський те­хні­кум і Львів­ський ін­сти­тут фіз­куль­ту­ри. Спі­вав на ве­сі­л­лях. 1989 ро­ку брат про­дю­сер Во­ло­ди­мир Бе­бе­шко за­про­по­ну­вав ви­сту­па­ти в жан­рі му­зи­чної па­ро­дії. За­пи­са­ли пі­сню ”Їду в Юго­сла­вію”. Взяв псев­до­нім Лев­ко Дурко. Ви­дав дев’ять аль­бо­мів. ”Пи­шу пі­сні для всіх лю­дей ві­ком від 3 до 103 ро­ків”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.