”НЕ МОЖНА БРЕХАТИ СВОЇМ ДІТЯМ”

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

– це про­пор­ція між тим, що від­да­єш, і тим, що бе­реш. Кра­ще, ко­ли від­да­єш біль­ше.

ЖИ­Т­ТЯ

ДО ВСЬО­ГО, ЩО МАЮ, МЕ­НЕ ПРИВОДИЛА ЦІКАВІСТЬ. Але це й моя ахіл­ле­со­ва п’ята. У під­лі­тко­во­му ві­ці крав – так зма­га­ли­ся з дру­зя­ми. Міг ви­не­сти з ма­га­зи­ну яй­ця, 5-лі­тро­вий ка­зан – під ту­ри­сти­чною штур­мов­кою. Ко­ли впі­йма­ли з кра­де­ною сум­кою і ви­кли­ка­ли мі­лі­цію, ста­ло стра­шно. При­пи­нив це на­зав­жди. ПІ­СЛЯ НА­РО­ДЖЕ­Н­НЯ ПЕР­ШОЇ ДОНЬКИ ДРУ­ЖИ­НА НЕЗАБАРОМ ЗАВАГІТНІЛА. Пі­шли до лі­ка­ря, й во­на по­ві­до­ми­ла про двій­ню. Був у шо­ці. Не впав тіль­ки то­му, що в рюк­за­ку бу­ла стар­ша донь­ка. Дуже тур­бу­ва­ло ма­те­рі­аль­не питання – сво­го жи­тла не мали, ні в дру­жи­ни ба­тьків не­має, ні в ме­не, до­по­ма­га­ти ні­ко­му.

У НАС У РОДУ В КО­ЖНО­МУ ПОКОЛІННІ – двій­ня: у ба­бу­сі, рі­дної ті­тки. З рі­зних об­ста­вин із двій­ні ли­ша­ли­ся по одно­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.