Всту­пи­ла в ”Еди­ную Рос­сию”

Krayina - - ПОДІЇ -

рів­ську кра­ї­ну. За­пхай­те со­бі ці гро­ші в одне мі­сце й за­будь­те. Ро­сі­я­ни честь не про­да­ють! Упер­та. Вже й за­бу­ла, що має укра­їн­ське ко­рі­н­ня. За­те в Са­ма­рі актив­на ста­ла пі­сля 2014-го. Всту­пи­ла в ”Еди­ную Рос­сию”. Мі­тин­ги про­ти фа­шист­ської Укра­ї­ни вла­што­вує. Все на Пу­ті­на мо­ли­ться. А з на­ми тіль­ки по Skype раз у пів­ро­ку, і то крізь зу­би. На­че по­слу­гу яку ро­бить. За­те те­пер ві­ді­гра­ю­ся. Гро­ші її не роз­тра­чу, але від­дам тіль­ки тут і з рук у ру­ки. Ма­ксим дзво­нить дня­ми, смі­є­ться. – При­їха­ла Юля. Гро­ші та­ки пе­ре­мо­гли ро­сій­ський па­трі­о­тизм, – роз­по­від­ає. – І вся та­ка люб’язна. По­да­рун­ки дітям і дру­жи­ні мо­їй при­ве­зла, й укра­їн­ською на­віть го­во­ри­ти на­ма­га­є­ться. То я до­ла­ри й від­дав. А як за­сну­ла, на­крив укра­їн­ським пра­по­ром і кла­цнув на те­ле­фон. Аби по­смі­я­ти­ся. А во­на вран­ці як по­ба­чи­ла – істе­ри­ку вла­шту­ва­ла. Ти­цяє 500 до­ла­рів, щоб фо­то ви­да­лив. Бі­да бу­де, як хто із Са­ма­ри по­ба­чить, кри­чить. – Узяв? – пи­таю. – Зві­сно. Так лег­ко гро­ші я ще не за­ро­бляв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.