”Пу­тін хо­тів ви­гі­дно

Krayina - - ПОДІЇ -

обмі­ня­ти Дон­бас. Ду­мав, у ньо­го в ру­ках ко­зир, а він ви­явив­ся ва­лі­зою без ру­чки. Мо­сква з лег­кі­стю ”зли­ла” би бо­йо­ви­ків за пер­шої на­го­ди. Але з Ро­сі­єю вже ні­хто не до­мов­ля­є­ться. То­му Дон­бас ще дов­го бу­де бан­дит­ською зо­ною”, – Гар­рі ТАБАХ, екс-на­чаль­ник шта­бу Вій­сько­вої мі­сії зв’яз­ку НАТО в Мо­скві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.