”Ви­ді­ли­ти у роз­по­ря­дже­н­ня ро­бо­чої гру­пи

Krayina - - ДАТИ -

по від­ро­джен­ню Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії 300 тис. крб із Фон­ду ми­ло­сер­дя Го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни”, – йде­ться у роз­по­ря­джен­ні спі­ке­ра пар­ла­мен­ту 19 ве­ре­сня 1991 ро­ку. Нав­чаль­ний за­клад роз­по­чав ро­бо­ту 24 сер­пня 1992-го – че­рез 175 ро­ків пі­сля за­кри­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.