По­ми­рай­те вдо­ма

Krayina - - ПОДІЇ -

– Усе жи­т­тя про­пра­цю­вав на дер­жа­ву. А те­пер їй зов­сім не по­трі­бен, – ка­же Сві­тла­на. У її чо­ло­ві­ка Юрія ви­яви­ли рак ле­гень. В обла­сній он­ко­ло­гі­чній лі­кар­ні при­зна­чи­ли чо­ти­ри кур­си хі­міо­те­ра­пії. Ко­жен обі­йде­ться що­най­мен­ше у 5 ти­сяч гри­вень. Пі­сля них лі­ка­рі ви­зна­чать, чи мо­жли­ва опе­ра­ція. В ро­ди­ни ко­штів бра­кує. Влі­тку всі за­оща­дже­н­ня вкла­ли у ре­монт ста­ро­го бу­дин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.