А в цей час:

Krayina - - УКРА ЇНА -

– ТИ ГАРНІШИЙ, НІЖ НА ФОТОГРАФІЯХ, – КА­ЖЕ ПОЛТАВКА 80-РІ­ЧНА ОЛЕКСАНДРА ПЕРЕПРАВА. Обні­має сво­го чо­ло­ві­ка, хар­ків’яни­на 82-рі­чно­го Пе­тра Яки­мен­ка. Зу­стрі­ли­ся впер­ше у Хар­ко­ві. До цьо­го п’ять ро­ків ли­сту­ва­ли­ся. По­зна­йо­ми­ли­ся че­рез ого­ло­ше­н­ня в га­зе­ті. Не мо­гли зу­стрі­ти­ся, бо обоє по­га­но хо­дять. По­се­ли­ти їх ра­зом вирішили ді­ти. – Я та­кої лю­бо­ві вже дав­но не ба­чи­ла. Не­си­ла було ди­ви-

ти­ся, як ма­ма му­чи­ла­ся, сльо­зи ли­ла над ли­ста­ми. То­му вирішили їх возз’єд­на­ти, зі­бра­ли її ре­чі й при­ве­зли в Хар­ків, – ка­же Га­ли­на Ру­са­но­ва, 53 ро­ки, донь­ка Оле­ксан­дри Пи­ли­пів­ни. – Та­ку по­дію тре­ба гар­но від­зна­чи­ти. Ма­ма з со­бою пля­шку до­ма­шньої на­ли­во­чки при­ве­зла. Чо­ло­вік від по­пе­ре­дньо­го шлю­бу має си­нів – 48-рі­чно­го Сер­гія та на рік мо­лод­шо­го Іва­на. У жін­ки, окрім Га­ли­ни, є донь­ка Ган­на, 44 ро­ки. Всі ді­ти з’їжджа­ю­ться від­зна­ча­ти зу­стріч і по­зна­йо­ми­ти­ся. Си­дять за сто­лом до пі­зньо­го ве­чо­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.