МА­ТИ НІКОЛИ НЕ ОБІЙМАЛА Й НЕ ЦІЛУВАЛА МЕНЕ

Krayina - - ЩОДЕННИК - під час шлю­бів.

У ДИВО ПОВІРИВ,

ко­ли 1963 ро­ку ме­ні сві­ти­ла в’язни­ця за пе­до­фі­лію. Ви­я­ви­ло­ся, Джейн Мен­сфілд не­ма 16, а во­на по­зу­ва­ла ого­ле­ною на об­кла­дин­ці на­шо­го жур­на­лу. Се­ме­ро при­ся­жних про­ти п’яти про­го­ло­су­ва­ли за ви­прав­ду­валь­ний ви­рок.

ВІРИВ,

що у шлюб тре­ба всту­па­ти цно­тли­ви­ми. Так і зро­бив.

ПЕРІОДИ, КО­ЛИ МАВ МАЛО СЕКСУ, – НАЙЩАСЛИВІШІ ЧАСИ –

ра­н­ня ста­дія ро­ман­ти­чної лю­бо­ві, ко­ли при­страсть ще ду­же силь­на. Ко­жна но­ва лю­бов збе­рі­гає мо­ло­дість.

НЕ ЗРАДИВ ЖОДНУ З ДРУЖИН.

Зате пі­сля розлучення йшов у страшні загули.

ЯКЩО Б НЕ БУЛО БРА­ТІВ РАЙТ

(Віл­бер (1867–1912) та Ор­вілл (1871–1948) – американські авіа­кон­стру­кто­ри, льо­тчи­ки, піо­не­ри авіа­ції. – Кра­ї­на) – все одно бу­ли б лі­та­ки, їх би хтось ви­га­дав. Як­би не було Еді­со­на, одна­ко­во б ство­ри­ли еле­ктри­чне осві­тле­н­ня. А якщо б не я, ми все одно ма­ли б секс. Але, мо­жли­во, він би не при­но­сив нам стіль­ки на­со­ло­ди і світ був би тро­хи бі­дні­ший.

НІКОЛИ НЕ ВВАЖАВ PLAYBOY ЖУРНАЛОМ ПРО СЕКС.

Для мене він зав­жди був ви­да­н­ням про спо­сіб жи­т­тя. А секс – одна з йо­го скла­до­вих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.