У НАС БУ­ЛА ТИПОВА СІМ’Я ІЗ СЕРЕДНЬОГО ЗАХОДУ,

Krayina - - ЩОДЕННИК -

ду­же пу­ри­тан­ська. Ме­ні за­бо­ро­ня­ли па­ли­ти й вжи­ва­ти ал­ко­голь, а на всі мої за­пи­та­н­ня: чо­му, існу­ва­ла одна від­по­відь: ”Бо так хо­че Бог”. Не­діль­ні бо­го­слу­жі­н­ня бу­ли обов’яз­ко­ві. Я си­дів удо­ма і мрі­яв хо­ча б день про­ве­сти так, як я цьо­го хо­тів. Не мо­жна було на­віть схо­ди­ти в кі­но. Кі­не­ма­то­граф, вва­жа­ли ба­тьки, – річ грі­хов­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.