Ка­ва без ка­ви

Krayina - - ДОСВІД - Оле­на ПАВЛОВА

– А мо­жна ку­пи­ти ка­ву без ка­ви? – за­пи­тує друг про­дав­чи­ню у поль­ській По­зна­ні. Про­си­мо про­да­ти кіль­ка ста­кан­чи­ків. У су­сі­дньо­му супермаркеті пла­сти­ко­во­го по­су­ду не зна­йшли – Єв­ро­па, еко­ло­гія. Дів­чи­на від­мов­ляє. Ста­кан­чи­ки нам по­трі­бні, бо в рюк­за­ку пле­ска­є­ться по­да­ру­нок з укра­їн­сько­го д'юті-фрі. Пе­ре­мо­ви­ни про­дов­жу­є­мо. – Для чо­го во­ни вам? – за­пи­тує дів­чи­на. Змов­ни­цьки по­смі­ха­є­ться, пір­нає до по­ли­чки, ді­стає на­бір одно­ра­зо­вих сто­пок і да­рує. Троє на­ших друзів пів­ро­ку пра­цю­ють у Поль­щі. Ми в По­зна­ні про­їздом, ра­ді зу­стрі­ти­ся. Ви­ру­ша­є­мо до рі­чки по­ми­лу­ва­ти­ся ні­чною ба­зи­лі­кою со­бо­ру Пе­тра й Пав­ла. Хло­пці під­во­дять до зна­ку "Рі­чка Вар­та. Зо­ни за­бо­ро­не­но­го й до­зво­ле­но­го вжи­ва­н­ня ал­ко­голь­них на­по­їв". До со­бо­ру не до­хо­ди­мо – ди­ви­мо­ся

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.