Дві тре­ти­ни гро­ма­дян не хо­чуть ви­їжджа­ти з Укра­ї­ни на по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня в ін­ші дер­жа­ви,

Krayina - - ПОДІЇ -

за ре­зуль­та­та­ми со­ціо­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня гру­пи ”Рей­тинг”. 35% лю­дей ма­ють та­ке ба­жа­н­ня, 4% – не ви­зна­чи­ли­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.