Ба­тьки три­ма­ли в се­лі крам­ни­цю. П’яний мі­сце­вий жи­тель ку­пив у них чі­пси.

Krayina - - УКРАЇНА - Володимир Ко­но­нен­ко

Вдо­ма у па­чці ви­явив шма­ток ніг­тя. Узяв свою вів­чар­ку, при­йшов роз­би­ра­ти­ся. На­тра­вив пса на ма­тір, яка сто­я­ла за при­лав­ком. Ви­ско­чи­ла че­рез чор­ний вхід. А со­ба­ка з тим чо­ло­ві­ком по­тро­щи­ли ві­три­ни, роз­би­ли скло у хо­ло­диль­ни­ку. Ба­тько на­ра­ху­вав зби­тків на 51 ти­ся­чу. На­сту­пно­го дня пі­шов до вла­сни­ка со­ба­ки. Той уже про­тве­ре­зів. Був у шо­ці, що на­ко­їв. За мі­сяць про­дав ма­ши­ну й від­дав гро­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.