Ві­сім ро­ків то­му пла­ва­ла в став­ку й під­хо­пи­ла шкір­ну ін­фе­кцію.

Krayina - - УКРАЇНА - На­та­лія Ку­ліш

По всьо­му ті­лу з’явилися ве­ли­кі чер­во­ні й бі­лі пля­ми. Ли­хо­ма­ни­ло. Пів­то­ра мі­ся­ця бу­ла на лі­кар­ня­но­му, ви­тра­ти­ла ку­пу гро­шей. У де­яких мі­сцях за­ли­ши­ли­ся шра­ми. Від­то­ді бо­ю­ся сту­па­ти у во­ду. Не за­хо­ди­ла в мо­ре на­віть у Єги­пті, де від­по­чи­ва­ли з чо­ло­ві­ком. На ме­не ди­ви­ли­ся, як на ро­зу­мо­во від­ста­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.