Жур­нал Playboy упер­ше по­ба­чив 1995 року у во­сьмо­му кла­сі.

Krayina - - УКРАЇНА - Ві­та­лій, 36 ро­ків

Йо­го при­ніс одно­кла­сник. По­про­сив узя­ти до­до­му. Жур­нал по­мі­тив ба­тько. Вчи­нив скан­дал, мі­сяць не до­зво­ляв гу­ля­ти з дру­зя­ми. То­рік та­то по­мер. Я роз­би­рав йо­го ре­чі в га­ра­жі і зна­йшов той жур­нал. Ле­жав, як но­вий.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.