Одно­кла­сник пра­цю­вав у між­на­ро­дній комп’ютер­ній фір­мі.

Krayina - - УКРАЇНА - Ана­ста­сія Сте­пан­ко, 34 ро­ки, Хар­ків

На ве­сіл­лі ба­ба по­ба­жа­ла йо­му зар­пла­ту в 500 доларів. Він обра­зив­ся. Бо за­ро­бляв чо­ти­ри ти­ся­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.