17 жовтня 1888 року

Krayina - - ДАТИ -

бі­ля се­ла Бір­ки – те­пер Змі­їв­ський ра­йон на Хар­ків­щи­ні – пе­ре­ки­нув­ся по­тяг ро­сій­сько­го ім­пе­ра­то­ра Оле­ксан­дра ІІІ. Він із сім’єю по­вер­тав­ся з Се­ва­сто­по­ля до Пе­тер­бур­га. Па­ро­тяг зі­йшов із ре­йок че­рез пе­ре­ви­ще­н­ня швид­ко­сті. Ото­че­н­ня ца­ря зна­ло про йо­го лю­бов до швид­кої їзди і хо­ті­ло ви­слу­жи­тись. По­тяг їхав зі швид­кі­стю 68 км/год. – удві­чі біль­ше до­зво­ле­но­го. За­ги­нув 21 чо­ло­вік. Ні­хто з ім­пе­ра­тор­ської ро­ди­ни не по­стра­ждав. На­зва­ли це чу­дом і зве­ли на то­му мі­сці цер­кву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.