16 жовтня 1793-го

Krayina - - ДАТИ -

на гіль­йо­ти­ні від­ру­ба­ли го­ло­ву ко­ро­ле­ві Фран­ції 37-рі­чній Ма­рії Ан­ту­а­нет­ті. Во­на по­хо­ди­ла з ав­стрій­ської ди­на­стії Габс­бур­гів. По­про­си­ла бра­та – ім­пе­ра­то­ра Свя­щен­ної рим­ської ім­пе­рії ні­ме­цької нації Ле­о­поль­да ІІ до­по­мог­ти вга­му­ва­ти ре­во­лю­цію у Фран­ції. Ді­знав­шись про це, лю­ди за­хо­пи­ли ко­ро­лів­ський па­лац і вби­ли ко­ро­ля Лю­до­ві­ка XVI. Йо­го дружину су­ди­ли. Ви­зна­ли вин­ною у зв’яз­ках із во­ро­га­ми кра­ї­ни і зраді дер­жав­них ін­те­ре­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.