18 жовтня 1994-го

Krayina - - ДАТИ -

Верховна Рада Укра­ї­ни про­го­ло­су­ва­ла за ска­су­ва­н­ня за­бо­ро­ни Ко­му­ні­сти­чної пар­тії. Її ді­яль­ність спо­ча­тку при­зу­пи­нив, а по­тім за­бо­ро­нив пар­ла­мент 1991-го. Спе­ці­аль­на ко­мі­сія роз­би­ра­ла­ся з при­че­тні­стю ко­му­ні­стів до пе­ре­во­ро­ту в СРСР. Че­рез два ро­ки Ком­пар­тія Укра­ї­ни бу­ла за­но­во ство­ре­на на з’їзді в До­не­цьку. На пер­ших пар­ла­мент­ських ви­бо­рах 1994-го за її уча­стю отри­ма­ла 85 із 450 ман­да­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.