ЗНЕВАГОЮ І ГИДЛИВІСТЮ

ЛЯ­ШКО? ІЗ ЦИМ ЯВИЩЕМ НІ­ХТО НЕ БОРЕТЬСЯ. А ХТО МАЄ? УСІ, ХТО БІЛЬШ-МЕНШ ЗНАЄ ЙО­ГО КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ, НА­ВІТЬ НЕ СТАВ­ЛЯТЬ ТА­КО­ГО ПИ­ТА­Н­НЯ. ПО­ДИ­ВІ­ТЬСЯ ЕЛЕКТРОННІ ДЕ­КЛА­РА­ЦІЇ – І ВСЕ СТА­НЕ ЯСНО. ТА­КІ РЕ­ЧІ МАЄ ПРИСІКАТИ СУ­СПІЛЬ­СТВО.

Krayina - - РЕПЛІКА -

НА­ШІ ДЕПУТАТИ МА­ЮТЬ ЗДЕ­БІЛЬ­ШО­ГО НИЗЬКИЙ РІ­ВЕНЬ – КУЛЬ­ТУ­РИ Й МОРАЛІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ. УСПІХ У ЇХНЬОМУ РОЗУМІННІ – ЦЕ ГО­ДИН­НИК ЗА КІЛЬ­КА ДЕ­СЯ­ТКІВ ТИ­СЯЧ БАКСІВ. ІН­ШО­ГО НЕ ЗНА­ЮТЬ І НЕ ЗДАТНІ УЯВИ­ТИ. НЕ УСВІДОМЛЮЮТЬ, ЩО ПІДПИСУЮТЬ СМЕРТНИЙ ВИРОК СВО­ЇЙ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНІЙ КАР'ЄРІ. ТА­КІ РЕ­ЧІ НЕ ЗАБУВАЮТЬСЯ. ІГОР МОСІЙЧУК ПЕ­РЕ­БУ­ВАЄ ПІД ВЕ­ЛИ­КОЮ СУСПІЛЬНОЮ ПІДОЗРОЮ. ВІН ДО­СІ НЕ ПЕРЕКОНАВ ВИ­БОР­ЦІВ, ЩО НЕ ХАБАРНИК. МАВ БИ ДОВОДИТИ, ЩО МАЄ ЧЕСНЕ ІМ'Я. А ВІН ХО­ДИТЬ ДО ВЕР­ХОВ­НОЇ РА­ДИ ЗА ПРИНЦИПОМ – ”ПО­ГА­НО­МУ ВИДУ НЕ­МА СТИДУ”.

Ігор ЛОСЄВ, 62 ро­ки, по­лі­то­лог, фі­ло­соф

НА­РО­ДНИЙ ДЕ­ПУ­ТАТ ІГОР МОСІЙЧУК ІЗ РАДИКАЛЬНОЇ ПАР­ТІЇ 5 ЖОВТНЯ НАДЯГНУВ НА ЗА­СІ­ДА­Н­НЯ ВЕР­ХОВ­НОЇ РА­ДИ ШВЕЙЦАРСЬКОГО ГОДИННИКА ROGER DUBUIS. ТА­КА МО­ДЕЛЬ ЛІМІТОВАНОЇ СЕРІЇ КО­ШТУЄ 16 658 ДОЛАРІВ. ГО­ДИН­НИК СФОТОГРАФУВАВ АРКАДІЙ МАНН. ”РАДИКАЛ” ЗА­ЯВИВ, ЩО ЦЕ – ПО­ДА­РУ­НОК КОЛИШНЬОГО СПІВКАМЕРНИКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.