ТРЕ­БА ЗБІЛЬШУВАТИ МОБІЛЬНІСТЬ ГРО­МА­ДЯН.

ЛЮ­ДЕЙ РОЗ’ЄД­НУЄ НЕЗНАННЯ.

Krayina - - РЕПЛ ІКА - ЦЕ МАЄ БУ­ТИ ДЕР­ЖАВ­НА ПО­ЛІ­ТИ­КА

ВО­НО ПОРОДЖУЄ НЕПОВАГУ ДО ІСТОРИЧНИХ, КУЛЬ­ТУР­НИХ ТРАДИЦІЙ, МЕНТАЛІТЕТУ. КО­ЛИ Є СТІ­НИ МІЖ ГРОМАДЯНАМИ, ТО Є ПРОСТІР ДЛЯ ПО­ЛІ­ТИ­КІВ. ЗА­РАЗ ГО­ВО­РЯТЬ ПРО ЗАКАРПАТТЯ. Я ТАМ ЖО­ДНО­ГО СЕПАРАТИСТА НЕ ЗУСТРІВ. І УГОРЦІ ТАМТЕШНІ КА­ЖУТЬ: ЦЬО ГО НЕ­МАЄ. З КИ­Є­ВА ПО­ЛІ­ТИ­КИ ДУ­ЖЕ ПО­ГА­НО БА­ЧАТЬ РЕ­А­ЛІЇ ЖИ­Т­ТЯ. ПРИ ЦЬО­МУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ФЕЙКИ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ПРО­ТИ­СТО­Я­Н­НЯ І НАРОЩУВАННЯ СВО­ЇХ РЕЙТИНГІВ. ЛЬВІВСЬКІ ВЧИ­ТЕ­ЛІ ПОБАЧАТЬ, ЩО НА ЛУГАНЩИНІ НЕ­МАЄ ОХО­ЧИХ ВІД’ЄДНАТИСЯ Й ПІ­ТИ ДО РО­СІЇ-МАТУШКИ. А ТАМТЕШНІ ПЕ­ДА­ГО­ГИ ПЕРЕКОНАЮТЬСЯ: НА ГАЛИЧИНІ ВІДСУТНІ ФА­ШИ­СТИ. У 1990-Х БУ­ЛА ПО­ДІ­БНА ІНІ­ЦІ­А­ТИ­ВА. ТО­ДІ ШКОЛЯРІ ДОН­БА­СУ ЇЗДИЛИ НА ПРИКАРПАТТЯ, А ДІ­ТИ ІЗ ЗА­ХІ­ДНИХ ОБЛА­СТЕЙ – НА ДОНЕЧЧИНУ Й ЛУГАНЩИНУ. ПІЗНАВАЛИ ОДНЕ ОДНО­ГО. МИ ПО­ГА­НО ЗНА­Є­МО ВЛА­СНУ КРА­Ї­НУ. ТРЕ­ТИ­НА УКРА­ЇН­ЦІВ НІ­КО­ЛИ НЕ ВИЇЖДЖАЛИ ДА­ЛІ СВО­ЄЇ ОБЛА­СТІ. ЯКЩО ХО­ЧЕ­МО МОДЕРНІЗУВАТИ КРА­Ї­НУ,

Ан­дрій ЗОЛОТАРЬОВ, 52 ро­ки, по­лі­то­лог ЛЬВІВЩИНА ТА ЛУГАНЩИНА ОБМІНЯЮТЬСЯ ВЧИТЕЛЯМИ. ВО­НИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ В ІН­ШІЙ ОБЛА­СТІ ДВА ТИ­ЖНІ. ЛЬВІВ’ЯНИ ПОЇДУТЬ НА ЛУГАНЩИНУ ВЖЕ ВДРУ­ГЕ. ЦЕЙ ПРО­ЕКТ ЗА­ПО­ЧА­ТКУ­ВА­ЛИ ТО­РІК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.