”Са­мо­про­го­ло­ше­ні ДНР і ЛНР не по­вин­ні бра­ти участь у Мін­ських пе­ре­мо­ви­нах.

Krayina - - УКРА ЇНА -

Мін­ські уго­ди – між Ро­сі­єю, Укра­ї­ною та ОБСЄ. Їхня ідея – від­но­ви­ти кон­троль Укра­ї­ни над сво­єю те­ри­то­рі­єю, про­ве­сти там ви­бо­ри. Так зва­ним ре­спу­блі­кам тут не мі­сце”, – Курт Вол­кер, спе­ці­аль­ний пред­став­ник США в Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.