”Стру­кту­ра Московського патріархату в яко­мусь ви­гля­ді існу­ва­ти­ме в Укра­ї­ні й пі­сля отри­ма­н­ня то­мо­су.

Krayina - - УКРА ЇНА -

Ми го­то­ві до цьо­го, щоб уни­кну­ти кон­флі­ктів. Але на­зва у неї має бу­ти прав­ди­ва – Ро­сій­ська пра­во­слав­на цер­ква”, –

Єв­стра­тій ЗОРЯ, ар­хі­єпис­коп Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го патріархату

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.