”Му­хам­ме­де, зро­зу­мій, 35 міль­йо­нів – це не­ре­аль­на су­ма”

Krayina - - ДАТИ -

– ДИВИВСЯ КІНО В КАЮТІ, ЯК ПОЧУВ СИГНАЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТРИВОГИ.

Ду­мав, жарт, але за­бі­гає по­мі­чник ка­пі­та­на і кри­чить: ”Пі­ра­ти!”, – зга­дує про за­хо­пле­н­ня укра­їн­сько­го су­дна ”Фа­ї­на”

ма­трос-мо­то­рист Ар­тем Гір­жев, яко­му то­ді був 21 рік.

За су­дном ”Фа­ї­на”, яке за­хо­пи­ли со­ма­лій­ські пі­ра­ти, спо­сте­рі­га­ли мо­ря­ки аме­ри­кан­сько­го есмін­ця. Во­ни сфо­то­гра­фу­ва­ли чле­нів екі­па­жу з озбро­є­ни­ми на­па­дни­ка­ми на па­лу­бі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.