Укра­їн­ський за­кор­дон­ний па­спорт

Krayina - - УКРА ЇНА -

по­сів 24-те мі­сце у сві­ті за мо­жли­во­стя­ми, які дає вла­сни­ко­ві. Та­кі да­ні рей­тин­гу, укла­де­но­го пор­та­лом Global Passport Power Rank. Оці­ню­ва­ли па­спор­ти 199 кра­їн. Зокре­ма, укра­їн­ський дає мо­жли­вість без віз від­ві­да­ти 90 дер­жав.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.