Жи­те­лі ін­дій­сько­го

Krayina - - ДАТИ -

мі­ста Нью-Де­лі сі­да­ють на по­їзд, що пря­мує до Па­ки­ста­ну 26 ве­ре­сня

1947 року. Ця му­суль­ман­ська кра­ї­на щой­но від­ді­ли­ла­ся від Індії. Але за­ли­ши­ла­ся спір­на те­ри­то­рія – кня­зів­ство Ка­шмір. Ін­ду­си по­ча­ли вби­ва­ти му­суль­ман. Ті ма­со­во ви­їжджа­ли з кра­ї­ни. У про­ти­сто­ян­ні загинули близько міль­йо­на осіб

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.