4 жов­тня 1992 ро­ку

Krayina - - ДАТИ -

у сто­ли­ці Ні­дер­лан­дів Ам­стер­да­мі ста­ла­ся ава­рія ван­та­жно­го лі­та­ка Boeing. Че­рез 6 хв. пі­сля зльо­ту в ньо­го від­ва­ли­ли­ся оби­два дви­гу­ни. З ви­со­ти 750 м він упав на жи­тло­вий ком­плекс, в яко­му ме­шка­ли емі­гран­ти. За­ги­ну­ли 43 лю­ди­ни, 26 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Роз­слі­ду­ва­н­ня вста­но­ви­ло: крі­пле­н­ня дви­гу­нів зла­ма­ло­ся че­рез пе­ре­грів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.