”Укра­їн­ці не по­чу­ва­ю­ться ком­фор­тно під вла­дою Ро­сії

Krayina - - УКРА ЇНА -

і ба­жа­ють бу­ти віль­ни­ми в ре­лі­гій­но­му й по­лі­ти­чно­му сен­сі. То­му і по­про­си­ли Ма­тір-цер­кву до­по­мог­ти їм. Ав­то­ке­фа­лію про­си­ли і ра­ні­ше всі пре­зи­ден­ти, крім Віктора Яну­ко­ви­ча”, – ВАРФОЛОМІЙ, Все­лен­ський па­трі­арх

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.