Дні­про втра­тив ста­тус мі­ста-міль­йон­ни­ка.

Krayina - - УКРА ЇНА -

Ста­ном на сер­пень, у мі­сті жи­ли 999 257 лю­дей. Кіль­кість на­се­ле­н­ня ско­ро­чу­є­ться че­рез смер­тність, що пе­ре­ви­щує на­ро­джу­ва­ність, і ви­їзд го­ро­дян на за­ро­бі­тки за кор­дон. 2017-го в мі­сті на­лі­чу­ва­ли близь­ко 1 млн 3 тис. жи­те­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.