”В Укра­ї­ні за­кри­ло­ся ві­кно мо­жли­во­стей,

Krayina - - УКРА ЇНА - Яро­слав ГРИЦАК, істо­рик

але від­крив­ся ко­ри­дор мо­жли­во­стей. За­мість мо­мен­таль­них змін пі­шла гра на дов­гу ди­стан­цію з роз­ра­хун­ком на но­ве по­ко­лі­н­ня, яке з’яви­ло­ся пі­сля Май­да­ну. У мі­ру то­го, як це по­ко­лі­н­ня ста­рі­ти­ме, во­но не­ми­ну­че за­мі­нить тих, хто ке­ру­ють кра­ї­ною. 2019-го при­йти до вла­ди їм не вда­сться. Але во­ни по­вин­ні йти в по­лі­ти­ку, щоб пе­ре­мог­ти 2024 ро­ку”, –

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.