Ми з чо­ло­ві­ком на­ро­ди­ли­ся у се­лах рі­зних ра­йо­нів.

Krayina - - ЗАПИТАННЯ -

Доби­ра­ти­ся з одно­го в ін­ше тре­ба 2 години. У день ве­сі­л­ля мав при­їха­ти по ме­не до ба­тьків­ської ха­ти. По до­ро­зі за­блу­кав і по­дав­ся в про­ти­ле­жний бік. За­те­ле­фо­ну­ва­ти не міг, бо там був від­су­тній сигнал мо­біль­но­го зв’яз­ку. За­пі­знив­ся на 2 години. Я вже роз­дя­гла­ся і зня­ла фа­ту. Ан­на МОВЧАН, 24 ро­ки, ла­бо­рант, Він­ни­ця

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.