СПОСТЕРІГАЄ

Krayina - - РЕПЛ ІКА -

ЗА ЇХНІМИ АНТИУКРАЇНСЬКИМИ ПРОЕКТАМИ, ТА­КИ­МИ ЯК ”ІН­ТЕР” І ”ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”.

ВО­РОГ ДІЯТИМЕ ЗУХВАЛО І НАХАБНО, ДО­КИ ЙО­МУ ДОЗВОЛЯТИМУТЬ ЦЕ РО­БИ­ТИ НА­ШІ СПЕЦСЛУЖБИ Й СЛІДЧІ ОР­ГА­НИ. ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА ПО­РО­ШЕН­КА НАВРЯД ЧИ ДОЧЕКАЄМОСЯ РЕ­АЛЬ­НИХ НАСТУПАЛЬНИХ ДІЙ У ЦЬО­МУ НАПРЯМКУ. СИ­ТУ­А­ЦІЯ МО­ЖЕ ЗМІНИТИСЯ НА­СТУ­ПНО­ГО РО­КУ ПІ­СЛЯ ВИ­БО­РІВ, АЛЕ НЕ ОБОВ’ЯЗ­КО­ВО НА КРА­ЩЕ. ПО­КИ ЩО ЛЬОВОЧКІНУ, ФІРТАШУ, НОВИНСЬКОМУ Й РЕШТІ ДІ­Я­ЧІВ, ЯКІ ЗАКЛИКАЮТЬ ДО НА­СИЛЬ­СТВА, ПОГРОЖУЮТЬ МАСОВИМИ БЕЗЛАДАМИ, ПРА­ЦЮ­ЮТЬ НА ПОВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В ІНТЕРЕСАХ МО­СКВИ, НІ­ЧО­ГО НЕ ЗАГРОЖУЄ. ЄДИ­НЕ, Щ О СТО­ЇТЬ НА ЗАВАДІ ЇХНЬОМУ РЕ­ВАН­ШУ, ЦЕ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.