15 жов­тня 1880 ро­ку

Krayina - - ДАТИ -

В ні­ме­цько­му мі­сті Кельн за­вер­ши­ли бу­дів­ни­цтво най­ви­щої на той час спо­ру­ди у сві­ті – 157-ме­тро­во­го ка­фе­драль­но­го со­бо­ру. Храм по­ча­ли зво­ди­ти 1248-го. Пер­ший ка­мінь за­клав мі­сце­вий ар­хі­єпис­коп на мі­сці со­бо­ру IX ст., який зго­рів. У ча­си Дру­гої сві­то­вої вій­ни авіа­ція со­ю­зни­ків роз­бом­би­ла весь Кельн, але со­бор за­ли­ши­ли. Він був ва­жли­вим орі­єн­ти­ром.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.