”Спо­лу­че­ні Шта­ти

Отри­ма­ли ве­ли­че­зну ко­ристь від укра­їн­ців, які до нас пе­ре­їха­ли. Се­ред них – уче­ний­ме­ха­нік Сте­пан Ти­мо­шен­ко, авіа­кон­стру­ктор Ігор Сі­кор­ський. На жаль, Укра­ї­на тор­гує сво­ї­ми та­лан­та­ми, а не про­ду­кці­єю”, –

Krayina - - ПОДІЇ -

Ло­рен ҐРЕМ, про­фе­сор Мас­са­чу­сет­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту у США

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.