Ко­ли йшов зна­йо­ми­ти­ся з ба­тька­ми

Krayina - - ПОДІЇ -

ни­ні­шньої дру­жи­ни, ви­рі­шив вра­зи­ти – ку­пив пля­шку ві­скі за 3 ти­ся­чі гри­вень. За сто­лом май­бу­тній тесть від­сьор­бнув із чар­ки, скри­вив­ся: ”Гів­но!” Взяв пля­шку і все ви­лив у ру­ко­мий­ник. Із бал­ко­на при­ніс лі­тро­ву пла­сти­ко­ву пля­шку із са­мо­гон­кою. Пи­ли її.

Оле­ксій, 31 рік, Дні­про

Упер­ше спро­бу­вав спир­тне на ви­пу­скно­му в 11-му кла­сі. П’яним по­бив учи­те­ля істо­рії й дав ля­па­са кла­сно­му ке­рів­ни­ку, яка на­ма­га­ла­ся ме­не спи­ни­ти. За два дні по­їха­ли з ба­тьком до вчи­те­лів до­до­му – ви­ба­ча­ти­ся. Із то­го ча­су не ви­пив і гра­ма ал­ко­го­лю.

Де­нис, 24 ро­ки, Хар­ків

То­рік від­по­чи­ва­ли з чо­ло­ві­ком на Кі­прі.

У ри­бно­му ре­сто­ра­ні бу­ли так вра­же­ні стра­ва­ми, що ли­ши­ли ку­ха­рю 60 єв­ро ча­йо­вих. Цьо­го лі­та зно­ву за­йшли в цей за­клад. Ку­хар нас упі­знав. На­ка­зав офі­ці­ан­там не бра­ти з нас гро­шей за за­мов­ле­н­ня на 110 єв­ро. Я вмію від­по­від­а­ти на до­бро, ска­зав нам.

Окса­на, 41 рік, Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.