”По­сли зу­стрі­ли на шля­ху без­ліч ін­ді­ан­ців

Krayina - - ПОДІЇ -

– чо­ло­ві­ків та жі­нок. Во­ни йшли з го­лов­ня­ми в ру­ках і з ли­стям, що тліє, як ка­ди­ло. Жи­вуть не­ве­ли­ки­ми по­се­ле­н­ня­ми, не більше п’яти бу­дин­ків. Скрізь при­йма­ли з по­ша­ною. Нав­ко­ло ба­га­то де­рев, трав і за­па­шних кві­тів. Рі­зно­ма­ні­т­тя пта­хів, не схо­жих на іспан­ських. Тва­рин майже не зу­стрі­ча­ли. Кіль­ка ра­зів ба­чи­ли со­бак, які не вмі­ють гав­ка­ти”, – за­пи­сав у що­ден­ни­ку 15 ли­сто­па­да 1492 ро­ку іспан­ський ман­дрів­ник Хри­сто­фор Ко­лумб про острів Ку­ба в Ка­риб­сько­му мо­рі. Він став пер­шим єв­ро­пей­цем, який опи­сав ку­рі­н­ня тю­тю­ну. При­віз ро­сли­ну в Іспа­нію

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.