16 ро­ків не див­лю­ся фут­бол ра­зом із ді­дом.

Krayina - - УКРА ЇНА - Ан­дрій, 34 ро­ки, Пол­та­ва

У фі­на­лі Куб­ка сві­ту 2002-го між Бра­зи­лі­єю і Ні­меч­чи­ною я ска­зав, що вбо­лі­ваю за нім­ців. Дід уда­рив ку­ла­ком у го­ло­ву. Кри­чав: ” Ти ідіот, якщо під­три­му­єш лю­дей, з яки­ми во­ю­вав мій ба­тько!”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.