Вчи­тель­ка фі­зи­ки на уро­ці на­зва­ла мо­го си­на не­до­ум­ком, бо не зміг розв’яза­ти за­да­чу.

Krayina - - УКРА ЇНА - Іван, 37 ро­ків

Він узяв ва­зу з кві­та­ми і ви­лив во­ду їй на го­ло­ву. Во­на по­ве­ла си­на до ди­ре­кто­ра. Ве­ре­ща­ла.

А я вдо­ма по­хва­лив йо­го. Бо зу­мів по­сто­я­ти за се­бе.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.