Оле­ксій КОБИЛКО

Krayina - - ПОДІЇ -

Ба­тьки три­ма­ли на­тре­но­ва­ну вів­чар­ку Пе­ру­на. Сім’єю по­їха­ли на да­чу до дру­зів ма­те­рі. Се­ред но­чі та­то­ві по­дзво­ни­ла су­сід­ка. Хтось із ва­шої квар­ти­ри кри­чить і про­сить про до­по­мо­гу, ска­за­ла. Ба­тько пом­чав до­до­му. Ви­я­ви­ло­ся, у ві­кно за­лі­зли двоє гра­бі­жни­ків. Пес по­чав рва­ти їх. Во­ни за­кри­ли­ся у ван­ній і си­ді­ли там до при­їзду пра­во­охо­рон­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.