Пта­ше­чка iз фе­тру

Krylati - - Саморобки -

За до­по­мо­гою ви­крій­ки ви­рі­за­є­мо з фе­тру обра­них від­тін­ків по 2 де­та­лі ті­ла пта­шки і кри­лець двох ко­льо­рів. За ба­жа­н­ням мо­жна зро­би­ти зви­чай­ні кри­ла з одні­єї де­та­лі.

На ко­жну де­таль ті­ла пта­шки при­ши­ва­є­мо очі з ве­ли­ких бі­се­рин чор­но­го ко­льо­ру.

Де­та­лі кри­лець зши­ва­є­мо за до­по­мо­гою па­є­тки і бі­се­рин­ки.

Зши­ва­є­мо оби­дві де­та­лі пта­шки за до­по­мо­гою шва «впе­ред гол­ку», злег­ка на­би­ва­ю­чи її ва­тою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.