3 «РІ­ЗДВЯ­НІ КА­НІ­КУ­ЛИ»

Marshrut №1 - - АФІША -

У бу­дин­ку Грі­су­олд свя­тку­ють Рі­здво. Чу­до­ва по­ра по­да­рун­ків, під­не­се­них гім­нів, бар­ви­сто­го ме­ре­хті­н­ня во­гни­ків рі­здвя­ної ялин­ки... Та по­стри­вай­те-но: ця ялин­ка зов­сім не ме­ре­хтить. Во­на вся у во­гні! Рі­здво — зо­ря­ний час для Клар­ка Грі­су­ол­да і йо­го сім’ї.

Кларк — це сти­хій­не ли­хо, яке мо­же обру­ши­ти­ся на вас у будь-який мо­мент. Те­пер Кларк хо­че будь-що вла­шту­ва­ти сво­їй ро­ди­ні «не­за­бу­тнє ста­ро­мо­дне сі­мей­не рі­здвя­не свя­тку­ва­н­ня». Ну і ну! У це важ­ко по­ві­ри­ти, до­ки ви не по­ба­чи­те все на вла­сні очі. 25 000 лі­хта­ри­ків на да­ху бу­дин­ку ро­ди­ни Грі­су­олд. Ви­бу­ха­ю­чий ін­дик на сто­лі... Ось це Рі­здво!

Ори­гі­наль­на на­зва: Christmas Vacation Ре­жи­сер: Дже­ре­майя С. Че­чік

Кра­ї­на: США

Рік: 1989 Жанр: ко­ме­дія, сі­мей­ний

У го­лов­них ро­лях: Че­ві Чейз, Бе­вер­лі д’Ан­дже­ло, Джу­льєтт Лью­їс, Джон­ні Га­лє­цкі, Джон Рен­дольф, Дайен Ледд

Фо­то з сай­та www.kinoafisha.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.