Зна­йти свою «ні­шу»

Marshrut №1 - - ЗМІСТ -

Га­ле­рея ні­ше­вої пар­фу­ме­рії Рarfum büro з’яви­ла­ся на Во­здви­жен­ці — ми­сте­цько­му ра­йо­ні Ки­є­ва — у ве­ре­сні 2015 ро­ку. Ко­жен аро­мат має свій ха­ра­ктер, на ко­жно­му — роз­кри­ва­є­ться по-рі­зно­му. Дми­тро Слє­са­рєв одра­зу по­пе­ре­джає: лю­ди, які пе­ре­хо­дять на ви­со­ку пар­фу­ме­рію, по­тім не мо­жуть ко­ри­сту­ва­ти­ся зви­чай­ни­ми, на­віть лю­ксо­ви­ми аро­ма­та­ми. Втім, на­вряд чи хтось із них про це шко­дує. Чо­му — за­снов­ник Рarfum büro по­я­снив у роз­мо­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.