ПІД НОГАМИ — МОХ

Marshrut №1 - - РЕПОРТАЖ -

Зе­ле­ні ідеї ді­йшли і до ван­ної кім­на­ти — у ви­гля­ді еко­ки­лим­ка. «Мо­хо­вий ки­ли­мок, роз­ро­бле­ний Нгу­єн Ла Чан, при­зна­че­ний для то­го, щоб тра­ва ді­ста­ла­ся ва­ших ніг», — пи­шуть на сай­ті www.oddee.com. Як цьо­го до­сяг­ти? В осно­ві — пла­ста­зот, на який ви вмо­щу­є­те м’який, острів­ний та лі­со­вий мох. «Во­ло­гість ван­ної кім­на­ти га­ран­тує, що мо­хи про­цві­та­ти­муть!» — за­пев­ня­ють на то­му ж ре­сур­сі. Що­прав­да, так вва­жа­ють не всі. На ін­шо­му ре­сур­сі, щоб обла­шту­ва­ти та­ку ком­фор­тну кра­су, ра­дять «озбро­ї­ти­ся» не тіль­ки пі­но­кар­то­ном, мар­ке­ром, лі­ній­кою, яки­мось кру­глим об’єктом, який має слу­гу­ва­ти ша­бло­ном для «лу­нок», но­жи­ця­ми, се­рей­тор­ним ле­зом і мо­хом, а й шту­чною зе­лен­ню, щоб ви­ріб про­слу­жив вам дов­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.