ПОЛИЧКА-ДЕ­РЕ­ВО

Marshrut №1 - - РЕПОРТАЖ -

Ідея книж­ко­вої по­ли­ці-де­ре­ва якнай­кра­ще під­хо­дить для ди­тя­чої кім­на­ти. Прав­да ж, ці­ка­ві­ше ді­ста­ва­ти щось по­чи­та­ти з «гі­ло­чки», а не за­скле­ної ша­фи? До ре­чі, по­ли­чки у ви­гля­ді де­ре­ва мо­жна роз­мі­сти­ти не ли­ше бі­ля стін­ки, а й по­се­ред кім­на­ти. І ма­ле­чі бу­де зру­чно роз­та­шу­ва­ти там і свої улю­бле­ні ігра­шки.

Ін­ший ва­рі­ант — су­пер­при­ро­дний, але менш фун­кціо­наль­ний. Це справ­жні гіл­ки де­ре­ва, яки­ми мо­жна ми­лу­ва­ти­ся го­ди­на­ми, але які не ви­три­ма­ють пе­ре­ван­та­жень...

Тож оби­рай­те най­кра­щий для се­бе ва­рі­ант або... тво­ріть свої!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.