У сві­ті ані­ма­ції — зи­ма

Marshrut №1 - - ЗМІСТ -

Ори­гі­наль­на на­зва: The Polar Express

Ре­жи­сер: Ро­берт Зе­ме­кіс

Кра­ї­на: США

Рік: 2004 Жанр: при­го­ди, фен­те­зі, сі­мей­ний

Ро­лі озву­чу­ва­ли: Том Хенкс, Де­ріл Са­ба­ра, Майкл Дже­тер

Ще одна книж­ко­ва екра­ні­за­ція від Ро­бер­та Зе­ме­кі­са. В осно­ву сце­на­рію ля­гла одно­ймен­на ди­тя­ча книжка Крі­са ван Оллс­бур­га про хло­пчи­ка, ко­трий не ві­рив у існу­ва­н­ня Сан­та-Кла­у­са. Ча­рів­ний по­тяг «Полярний експрес» ве­зе ма­ло­го у го­сті до бо­ро­да­ня напередодні Рі­здва. По­до­рож при­но­сить не ли­ше яскра­ві вра­же­н­ня, а й но­вих дру­зів, при­го­ди та по­вчаль­ні си­ту­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.